Menu Zamknij

Powiadomienia z telefonu nie działają


Po włączeniu powiadomień z telefonu i synchronizacji zegarka z aplikacją Polar Flow wszystkie powiadomienia wyświetlane na ekranie telefonu z systemem Android pojawią się na zegarku.

Jeśli masz problemy z otrzymywaniem powiadomień z telefonu, spróbuj wykonać poniższe kroki. Sprawdź czy:

 1. Funkcja powiadomień z telefonu jest włączona:
  – otwórz aplikację Polar Flow, przejdź do menu Urządzenia i upewnij się, że powiadomienia z telefonu są włączone;
  – w zegarku przejdź do Ustawienia> Ustawienia ogólne> Powiadomienia z telefonu. Sprawdź, czy powiadomienia z telefonu są włączone.
 2. Bluetooth w telefonie jest włączony.
 3. Tryb samolotowy nie jest włączony w zegarku (Ustawienia> Ustawienia ogólne> Tryb samolotowy).
 4. Twój zegarek znajduje się w zasięgu sygnału Bluetooth z telefonu.
 5. Synchronizacja między aplikacją Polar Flow, a zegarkiem działa prawidłowo.

Jeśli zegarek nie wyświetla żadnych powiadomień z telefonu wypróbuj po kolei następujące kroki (sprawdź po każdym kroku czy na zegarku pojawiają się powiadomienia):

 1. Włącz i wyłącz tryb samolotowy z zegarka: Ustawienia> Ustawienia ogólne> Tryb samolotowy.
 2. Uruchom ponownie zegarek. Można to zrobić z menu Ustawienia> Ustawienia ogólne> O zegarku i przewiń w dół do opcji Uruchom ponownie.
 3. Uruchom ponownie telefon.
 4. Otwórz aplikację Polar Flow i upewnij się, że powiadomienia z telefonu są włączone w menu Urządzenia.
 5. Synchronizuj zegarek z aplikacją, aby nawiązać połączenie z telefonem.

Jeśli powiadomienia nadal się nie pojawiają, sprawdź, czy aplikacja Polar Flow nadal ma przyznany dostęp do powiadomień. Ścieżka może się różnić pomiędzy różnymi urządzeniami z systemem Androidem, ale zazwyczaj można to sprawdzić za pomocą tych kroków:

 1. Na telefonie przejdź do: Ustawienia> Aplikacje i powiadomienia> Zaawansowane (ustawienia)> Uprawnienia aplikacji> Dostęp do powiadomień.
 2. Jeśli aplikacja Polar Flow nie jest zaznaczona, zaznacz ją i sprawdź, czy powiadomienia zaczęły działać.
 3. Jeśli Polar Flow ma dostęp do powiadomień, odznacz zgodę i zaznacz ponownie. Sprawdź, czy powiadomienia działają.

Jeśli powiadomienia nadal nie pojawiają się na zegarku rozłącz urządzenia i ponownie je połącz:

 1. Odinstaluj aplikację Polar Flow z telefonu.
 2. Rozłącz zegarek z telefonem i połącz go ponownie:
  – w telefonie usuń zegarek z listy urządzeń Bluetooth w następujący sposób: Przejdź do Ustawienia> Bluetooth, wybierz zegarek i „zapomnij to urządzenie”;
  – w zegarku przejdź do Ustawienia> Ustawienia ogólne > Łączenie i synchronizacja > Połączone urządzenia. Wybierz swój telefon. Wyświetlony zostanie komunikat „Usunąć połączenie”? Potwierdź, naciskając OK;
  – połącz swój zegarek ponownie w aplikacji Polar Flow. UWAGA: NIE łącz zegarka na liście urządzeń Bluetooth (telefonu).
 3. Przejdź do menu Urządzenia w aplikacji Polar Flow i włącz powiadomienia z telefonu. Zsynchronizuj urządzenia i sprawdź, czy powiadomienia są teraz wyświetlane na zegarku.

Ostatnią opcją jest przywracanie ustawień fabrycznych w zegarku. Aby całkowicie zresetować zegarek podłącz go do komputera, uruchom program Polar FlowSync i wybierz opcję „przywracanie ustawień fabrycznych” Następnie sprawdź listę urządzeń Bluetooth w telefonie i usuń zegarek z listy (jeśli jest na liście). Następnie skonfiguruj ponownie swój zegarek (przypisz go do swojego konta).