Menu Zamknij

Konfiguracja zegarka za pomocą urządzenia mobilnego


Jeśli masz problemy z konfiguracją zegarka przy pomocy urządzenia mobilnego i aplikacji mobilnej Polar Flow, upewnij się, że:

  1. Twoje urządzenie mobilne jest kompatybilne z aplikacją Polar Flow.
  2. W Twoim urządzeniu zainstalowana jest najnowsza wersja aplikacji Polar Flow pobrana z Google Play lub App Store.
  3. Bluetooth w urządzeniu jest włączony, a tryb samolotowy jest wyłączony. Możesz spróbować rozwiązać problem z połączeniem wyłączając i włączając Bluetooth w ustawieniach telefonu.
  4. Zegarek oraz urządzenie mobilne są naładowane.
  5. Spróbuj ponownie skonfigurować zegarek postępując zgodnie z instrukcją obsługi.

Jeśli nadal nie możesz skonfigurować zegarka, wykonaj kilka czynności, które powinny pomóc w rozwiązaniu problemu:

  1. Zegarek należy łączyć wyłącznie z poziomu aplikacji Polar Flow, a nie w menu Bluetooth urządzenia mobilnego. Jeżeli zegarek został sparowany w menu Bluetooth usuń połączenie, a następnie skonfiguruj zegarek z aplikacją Polar Flow zgodnie z instrukcją.
  2. Jeśli w trakcie pierwszego kroku konfiguracja została anulowana, musisz rozpocząć ją ponownie, wybierając w aplikacji Polar Flow opcję Pomoc>  Nowy produkt? – rozpocznij lub wykonać konfigurację przy pomocy kabla USB i komputera z zainstalowanym oprogramowaniem Polar FlowSync.
  3. Jeżeli podczas konfiguracji wystąpią nieoczekiwane błędy w aplikacji Polar Flow, najpierw wymuś jej zamknięcie i sprawdź czy to pomogło. Jeśli nie, odinstaluj i ponownie zainstaluj aplikację. Ostatnią opcją jest przywracanie ustawień fabrycznych w zegarku. Aby całkowicie zresetować zegarek podłącz go do komputera, uruchom program Polar FlowSync i wybierz opcję „przywracanie ustawień fabrycznych” Następnie sprawdź listę urządzeń Bluetooth w telefonie i usuń zegarek z listy (jeśli jest na liście). Następnie spróbuj ponownie skonfigurować swój zegarek.