Menu Zamknij

Konfiguracja aplikacji Polar Team


Aplikacja Polar Team współpracuje z iPadami marki Apple, na których dostępna jest najnowsza wersja systemu operacyjnego iPadOS.

Tworzenie drużyny i dodawanie sensorów/zegarków Polar:

1. W pierwszej kolejności należy zainstalować aplikację Polar Team. W tym celu należy otworzyć aplikację AppStore, a w polu wyszukiwania wpisać Polar Team, a następnie ją zainstalować.

2. Po zainstalowaniu aplikacji w celu stworzenia nowej drużyny należy wybrać CREATE NEW TEAM po lewej stronie ekranu, a następnie wprowadzić dane drużyny.

3. Po wprowadzeniu danych nowej drużyny należy wybrać ADD TEAM w prawym górnym rogu ekranu:

4. Po utworzeniu drużyny czas na przypisanie do niej zawodników. W tym celu z lewej strony ekranu należy wybrać PLAYERS, a następnie MANAGE PLAYERS w prawym górnym rogu ekranu.

5. Po wprowadzeniu danych osobowych zawodnika w celu przypisania sensora tętna do konkretnej osoby należy wybrać okienko PAIR HR SENSOR.

UWAGA: W momencie wyboru tej opcji należy:
– założyć na klatkę piersiową nadajnik H9 lub H10;
lub
– włączyć sensor tętna Polar Verity Sense;
lub
– uruchomić tryb przedtreningowy w zegarku.

6. W celu dodania kolejnego zawodnika do drużyny należy wybrać ADD NEW PLAYER, następnie wprowadzić jego dane osobiste i przypisać do niego kolejny sensor tętna (pkt. 5).

7. Po dodaniu wszystkich zawodników należy wybrać DONE w prawym górnym rogu ekranu.

8. W celu rozpoczęcia treningu należy wybrać ikonkę domu po lewej stronie ekranu, następnie wybrać NEW SESSION w prawym górnym roku ekranu oraz START