Menu Zamknij

Nie mogę połączyć zegarka z telefonem


Czy napotykasz trudności w trakcie synchronizacji zegarka Polar z aplikacją Polar Flow?

Jeśli nie możesz zainicjować synchronizacji

 1. Upewnij się, że aplikacja oraz oprogramowanie zegarka są aktualne. Sprawdź, czy masz zainstalowaną najnowszą aktualizację aplikacji (w App Store lub w Sklepie Play) na urządzeniu mobilnym. Aplikacja Flow lub program Polar FlowSync w komputerze poinformuje Cię o tym, czy dostępna jest aktualizacja oprogramowania dla Twojego zegarka.
 2. Upewnij się, że aplikacja Flow jest uruchomiona na Twoim urządzeniu i ma przyznane uprawnienia do pracy w tle. W artykule Jak wyłączyć oszczędzanie energii dla aplikacji Polar Flow? znajdziesz instrukcję jak przyznać aplikacji takie uprawnienia.
 3. Jeżeli korzystasz z urządzenia z systemem Android upewnij się, że odpowiedni produkt Polar został wybrany w aplikacji jako aktywny. Otwórz zakładkę „Urządzenia” w menu aplikacji Flow i wybierz produkt, który chcesz zsynchronizować.
 4. Uruchom usługi lokalizacji (GPS) w telefonie. Urządzenia z systemem Android wymagają tego do połączenia z zewnętrznymi urządzeniami Bluetooth.
 5. Uruchom ponownie zegarek oraz telefon i spróbuj zainicjować synchronizację jeszcze raz. Jeżeli to nie pomogło, wykonaj kolejne kroki.
 6. Usuń parowanie z urządzeniem mobilnym. Wejdź w zegarku kolejno w Ustawienia > Ustawienia ogólne > Łączenie i synchronizacja > Połączone urządzenia. Wybierz Twoje urządzenie mobilne i potwierdź usunięcie sparowania.
 7. Na Twoim urządzeniu mobilnym usuń zegarek z listy połączonych urządzeń Bluetooth. W systemie iOS wejdź w Ustawienia > Bluetooth. Kliknij ikonę [i], a następnie „Zapomnij to urządzenie”. W systemie Androidzie wejdź w Ustawienia > Bluetooth, wybierz zegarek, a następnie kliknij „Zapomnij to urządzenie”. Uwaga! Jest to bardzo ważny krok, zwłaszcza na urządzeniach iOS, ponieważ ponowne parowanie urządzenia nie może zostać dokonane w aplikacji Flow, zanim wcześniejsze sparowanie nie zostanie usunięte z listy zapamiętanych urządzeń.
 8. Wyłącz Bluetooth na Twoim urządzeniu mobilnym.
 9. Wyloguj się z aplikacji Flow i usuń ją z Twojego urządzenia mobilnego.
 10. Uruchom ponownie zegarek.
 11. Zrestartuj urządzenie mobilne.
 12. Włącz Bluetooth ponownie na Twoim urządzeniu mobilnym.
 13. Zainstaluj ponownie aplikację Flow z App Store lub Sklepu Play i zaloguj się na Twoje konto Flow.
 14. Sparuj zegarek Polar z aplikacją Flow wywołując synchronizację z poziomu zegarka (przytrzymując lewy dolny przycisk przez ok. 3 sek.). Nie próbuj łączyć urządzeń poprzez ustawienia Bluetooth urządzenia mobilnego. Łączenia należy dokonywać jedynie poprzez aplikację Polar Flow.

Jeżeli połączenie nadal nie działa, przywróć ustawienia fabryczne zegarka i przypisz go ponownie do swojego konta, korzystając z komputera (za pomocą programu Polar FlowSync) lub urządzenia mobilnego korzystając z aplikacji Polar Flow.

Jeśli otrzymujesz powiadomienie, że synchronizacja nie powiodła się

 1. Sprawdź, czy wszystkie dane zostały przesłane – jeśli tak, zignoruj to powiadomienie.
 2. Jeżeli powiadomienie powtarza się wielokrotnie, odinstaluj i zainstaluj ponownie aplikację. Sprawdź także czy aplikacja Polar Flow ma przyznane uprawnienia do pracy w tle. W artykule Jak wyłączyć oszczędzanie energii dla aplikacji Polar Flow? znajdziesz instrukcję jak przyznać aplikacji takie uprawnienia.

Jeśli Twoje dane treningowe nie przesyłają się z zegarka do aplikacji Flow

 • Upewnij się, że zalogowałaś/-eś się na poprawny adres e-mail. Jeżeli zalogowałaś/-eś się na poprawny e-mail, a dane nadal się nie przesyłają, wykonaj wskazówki przedstawione w dziale „Jeśli nie możesz zainicjować synchronizacji”.

Jeżeli mimo wykonania wyżej opisanych czynności nadal masz problem z synchronizacją urządzenia lub funkcja powiadomień nie działa prawidłowo, upewnij się, że oszczędzanie energii dla aplikacji Polar Flow w Twoim telefonie zostało wyłączone. Polecamy artykuł: Jak wyłączyć oszczędzanie energii dla aplikacji Polar Flow?