Jak przywrócić ustawienia fabryczne?

Przywracanie ustawień fabrycznych spowoduje usunięcie danych z urządzenia. Wszystkie dane znajdujące się na indywidualnym koncie w serwisie Polar Flow pozostaną bezpieczne i zostaną ponownie wgrane do urządzenia po jego ponownym przypisaniu do konta.

Aby przywrócić ustawienia fabryczne należy:

1. Uruchomić program Polar FlowSync i podłączyć urządzenie do komputera

2. Przeprowadzić synchronizację urządzenia

3. Po zakończeniu synchronizacji wybrać w oknie programu Polar Flow Sync ikonę koła zębatego, a następnie opcję Przywracanie ustawień fabrycznych

4. Poczekać, aż program poinformuje o przywróceniu ustawień fabrycznych i odłączyć urządzenie.


W tym momencie urządzenie zostało przywrócone do stanu początkowego. Aby ponownie przypisać je do konta Polar Flow należy:

1. Uruchomić program Polar FlowSync i podłączyć urządzenie do komputera

2. Po automatycznym otwarciu strony Polar Flow przypisać zegarek ponownie do konta (logując się przy pomocy dotychczasowych danych lub tworząc nowe konto Polar Flow)

3. Zaakceptować wszystkie ustawienia i wybrać opcję "Zapisz" na stronie Polar Flow

4. Poczekać, aż program zakończy proces przypisywania zegarka do konta i synchronizacji.