Menu Zamknij

Czy młodemu sportowcowi potrzebny jest pulsometr?


Na pytania dotyczące treningu młodych sportowców odpowiada trener i fizjolog sportu – Ryszard Szul

Czy młodemu sportowcowi potrzebny jest pulsometr?

Samemu dziecku pulsometr nie jest potrzebny, natomiast pomiar tętna u dziecka potrzebny jest trenerowi i rodzicom, aby skutecznie kontrolować intensywność jego wysiłku.

Intensywność za niska nie rozwija zdolności wytrzymałościowych dziecka, natomiast intensywność za wysoka może doprowadzić do niekorzystnych zmian w młodym organizmie.

Jaka zatem powinna być intensywność wysiłku, aby wywoływała pozytywne zmiany w organizmie dziecka i jak ją mierzyć?

Światowa organizacja zdrowia WHO zaleca codziennie co najmniej 60 minut aktywności o umiarkowanej intensywności i co najmniej 4 razy w tygodniu wysiłki o wysokiej intensywności. W przypadku dzieci trenujących te ilości są większe. Odpowiednia dawka ruchu jest niezbędna dla prawidłowego rozwoju dziecka. Intensywność możemy mierzyć przy pomocy opaski Polar Verity Sense i aplikacji w telefonie Polar Flow. Opaskę, która rejestruje tętno i wysyła równocześnie sygnał do telefonu, zakładamy na ramię, a w telefonie uruchamiamy aplikację. Gdy chcemy równocześnie monitorować na treningu większą liczbę zawodników możemy użyć iPada i aplikacji Polar Team.

Co to znaczy intensywność umiarkowana a co intensywność wysoka?

Dzieci mają dużo wyższe tętno maksymalne niż dorośli. Najczęściej są to wyniki powyżej 200 uderzeń/min, nierzadko w granicach 210 uderzeń/min. Intensywność umiarkowana to wysiłki z tętnem od 60 do 80% tętna maksymalnego (HRmax) i mają one charakter tlenowy. Intensywność wysoka to wysiłki do 90% HRmax. Wysiłki powyżej 90% HRmax to są wysiłki maksymalne.

Czy takie wysiłki maksymalne nie są groźne dla dziecka?

Nie. Dziecko powinno ćwiczyć z intensywnościami na wszystkich poziomach. Najlepiej, gdyby te poziomy miały kształt piramidy, gdzie podstawą jest niska i umiarkowana intensywność, a wierzchołkiem wysiłki o intensywności wysokiej i maksymalnej. Wysiłki o maksymalnej intensywności nie są groźne o ile nie trwają zbyt długo. Oczywiście wcześniej, przed jakimkolwiek treningiem, wykonujemy badania u lekarza sportowego, który określi zdolności dziecka do treningu sportowego.

Czy trener lub rodzic może samodzielnie sprawdzić jak rozwinięte są zdolności wysiłkowe dziecka?

Tak, w bardzo prosty sposób. Sprawdzamy jaki dystans na bieżni przebiegnie dziecko z tętnem 150 uderzeń/min przez 6 minut. Im dłuższy dystans, tym lepiej wytrenowana jest wytrzymałość tlenowa. Taki test możemy powtórzyć z tętnem 160 uderzeń/min. Dziecko ma założony nadajnik Polar Verity Sense a rodzic lub trener biegnąc obok i obserwując na telefonie tętno dziecka informuje go czy ma przyśpieszyć czy zwolnić. Po 6 minutach zatrzymuje dziecko i zapisuje przebiegnięty dystans. Taką próbę możemy powtórzyć np. po dwóch miesiącach i porównać przebiegnięte dystanse. Wzrost wytrzymałości tlenowej skutkował będzie lepszym wynikiem w drugiej próbie. Co ciekawe takie próby możemy wykonać również z nastolatkami, jak i z dorosłymi sportowcami.

Ciąg dalszy na kolejnej stronie