Konfiguracja zegarka za pomocą urządzenia mobilnego

Jeśli masz problemy z konfiguracją zegarka przy pomocy urządzenia mobilnego i aplikacji mobilnej Polar Flow, upewnij się, że:

1. Twoje urządzenie mobilne jest kompatybilne z aplikacją Polar Flow.

2. W Twoim urządzeniu zainstalowana jest najnowsza wersja aplikacji Polar Flow pobrana z Google Play lub App Store.

3. Bluetooth w urządzeniu jest włączony, a tryb samolotowy jest wyłączony. Możesz spróbować rozwiązać problem z połączeniem wyłączając i włączając Bluetooth w ustawieniach telefonu.

4. Zegarek oraz urządzenie mobilne są naładowane.

5. Spróbuj ponownie skonfigurować zegarek postępując zgodnie z instrukcją obsługi.

Jeśli nadal nie możesz skonfigurować zegarka, wykonaj kilka czynności, które powinny pomóc w rozwiązaniu problemu:

1. Zegarek należy łączyć wyłącznie z poziomu aplikacji Polar Flow, a nie w menu Bluetooth urządzenia mobilnego. Jeżeli zegarek został sparowany w menu Bluetooth usuń połączenie, a następnie skonfiguruj zegarek z aplikacją Polar Flow zgodnie z instrukcją.

2. Jeśli w trakcie pierwszego kroku konfiguracja została anulowana, musisz rozpocząć ją ponownie, wybierając w aplikacji Polar Flow opcję Pomoc>  Nowy produkt? - rozpocznij lub wykonać konfigurację przy pomocy kabla USB i komputera z zainstalowanym oprogramowaniem Polar FlowSync.

3. Jeżeli podczas konfiguracji wystąpią nieoczekiwane błędy w aplikacji Polar Flow, najpierw wymuś jej zamknięcie i sprawdź czy to pomogło. Jeśli nie, odinstaluj i ponownie zainstaluj aplikację. Zresetuj zegarek jeśli nic innego nie pomaga.