Jak poprawić pracę sensora GPS?

1. Upewnij się, że rejestrowanie danych GPS jest włączone. W tym celu wejdź w Ustawienia > Profile sportowe, wybierz określoną dyscyplinę sportową i włącz rejestrowanie danych GPS.

2. Sprawdź termin ważności dla najnowszego pliku danych A-GPS (dot. wybranych produktów Polar). Wejdź w Ustawienia > Ustawienia ogólne > Informacje o produkcie > Ter. waż. A-GPS. Jeśli termin ważności pliku z danymi A-GPS upłynął, zsynchronizuj zegarek z serwisem internetowym Polar Flow poprzez oprogramowanie FlowSync lub za pomocą aplikacji Polar Flow, aby zaktualizować dane.

3. Aby nawiązać połączenie GPS, wyjdź na zewnątrz, w miejsce oddalone od wysokich budynków i drzew. Tarcza zegarka musi być skierowana w górę. Wysuń rękę przed siebie i utrzymuj ją nieruchomo w pozycji poziomej. Pozostań w tej pozycji dopóki zegarek nie nawiąże połączenia GPS. Zegarek poinformuje o złapaniu sygnału GPS wibracją oraz odpowiednim symbolem na ekranie. Wtedy możesz rozpocząć trening.

4. GPS działa najlepiej, gdy zegarek jest umiejscowiony na Twoim nadgarstku, tarczą skierowaną w górę. Ze względu na położenie anteny sensora GPS nie zaleca się umieszczania tarczy po wewnętrznej stronie nadgarstka.

5. Sygnał GPS będzie najlepiej odbierany w trakcie treningu na otwartej przestrzeni, gdzie ryzyko zakłóceń sygnałów z satelitów jest najmniejsze. Ze względu na specyfikę pracy GPS góry, wysokie budynki lub drzewa mogą blokować połączenie z satelitami. Na jakość sygnału może mieć też wpływ deszcz, mgła i śnieg. Takie warunki mogą doprowadzić do nierównomiernego odczytu prędkości w czasie treningów oraz spowodować nieprawidłowy wykres prędkości w serwisie i aplikacji Polar, nawet gdy trenowałaś/eś ze stałą prędkością.

6. Aby zegarek wyświetlał wysokość n.p.m. od początku treningu (dotyczy zegarków Polar M200, M400, M430, Ignite, Ignite 2, Vantage M, Vantage M2) poczekaj kilkanaście-kilkadziesiąt sekund w nieruchomej pozycji po tym, jak zegarek znajdzie lokalizację. Do pomiaru wysokości n.p.m. wymagane jest bowiem połączenie z minimum 6 satelitami, do pomiaru prędkości i dystansu wystarczają 4 satelity.

7. Skorzystaj z różnych systemów nawigacji satelitarnej, aby sprawdzić, czy poprawiają wyniki lokalizacji w regionach, w których są dostępne. W modelach Ignite, Ignite 2, Vantage M, Vantage M2, Vantage V, Vantage V2, Grit X oraz Grit X Pro istnieje możliwość wyboru systemu nawigacji satelitarnej, który będzie używany przez zegarek oprócz GPS. To ustawienie jest dostępne w pozycji menu Ustawienia ogólne > Satelity pozycjonujące. Do wyboru GPS + GLONASS, GPS + Galileo lub GPS + QZSS.

Jeżeli pomimo zastosowania się do powyższych wskazówek zegarek nie znajduje sygnału GPS, spróbuj przywrócić w nim ustawienia fabryczne.