Nie mogę połączyć zegarka z telefonem

Czy napotykasz trudności w trakcie synchronizacji zegarka Polar z aplikacją Polar Flow?

Jeśli nie możesz zainicjować synchronizacji

1. Upewnij się, że aplikacja oraz oprogramowanie zegarka są aktualne. Sprawdź, czy masz zainstalowaną najnowszą aktualizację aplikacji (w App Store lub w Sklepie Play)na urządzeniu mobilnym. Aplikacja Flow lub program Polar FlowSync w komputerze poinformuje Cię o tym, czy dostępna jest aktualizacja oprogramowania dla Twojego zegarka.

2. Upewnij się, że aplikacja Flow jest uruchomiona na Twoim urządzeniu i ma przyznane uprawnienia do pracy w tle. Na stronie https://www.sportkonsulting.pl/pl/pomoc/jak-wylaczyc-oszczedzanie-energii-dla-aplikacji-polar-flow znajdziesz instrukcję jak przyznać aplikacji takie uprawnienia.

3. Jeżeli korzystasz z urządzenia z systemem Android upewnij się, że odpowiedni produkt Polar został wybrany w aplikacji jako aktywny. Otwórz zakładkę „Urządzenia” w menu aplikacji Flow i wybierz produkt, który chcesz zsynchronizować.

4. Włącz i wyłącz tryb samolotowy w zegarku i spróbuj wykonać synchronizację ponownie. Jeżeli to nie pomogło, wykonaj kolejne kroki.

5. Usuń parowanie z urządzeniem mobilnym. Wejdź w zegarku kolejno w Ustawienia > Ustawienia ogólne > Łączenie i synchronizacja > Połączone urządzenia. Wybierz Twoje urządzenie mobilne i potwierdź usunięcie sparowania.

6. Na Twoim urządzeniu mobilnym usuń zegarek z listy połączonych urządzeń Bluetooth. W systemie iOS wejdź w Ustawienia > Bluetooth. Kliknij ikonę [i], a następnie „Zapomnij to urządzenie”. W systemie Androidzie wejdź w Ustawienia > Bluetooth, wybierz zegarek, a następnie kliknij „Zapomnij to urządzenie”. Uwaga! To jest bardzo ważny krok, zwłaszcza na urządzeniach iOS, ponieważ ponowne parowanie urządzenia nie może zostać dokonane w aplikacji Flow, zanim wcześniejsze sparowanie nie zostanie usunięte z listy zapamiętanych urządzeń.

7. Wyłącz Bluetooth na Twoim urządzeniu mobilnym.

8. Wyloguj się z aplikacji Flow i usuń ją z Twojego urządzenia mobilnego.

9. Zrestartuj urządzenie mobilne.

10. Włącz Bluetooth ponownie na Twoim urządzeniu mobilnym.

11. Zainstaluj ponownie aplikację Flow z App Store lub Sklepu Play i zaloguj się na Twoje konto Flow.

12. Sparuj zegarek Polar z aplikacją Flow wywołując synchronizację z poziomu zegarka (przytrzymując lewy dolny przycisk przez ok. 3 sek.). Nie próbuj łączyć urządzeń poprzez ustawienia Bluetooth urządzenia mobilnego. Łączenia należy dokonywać jedynie poprzez aplikację Polar Flow.

Jeżeli połączenie nadal nie działa, przywróć ustawienia fabryczne zegarka i przypisz go ponownie do swojego konta, korzystając z komputera (za pomocą programu Polar FlowSync) lub urządzenia mobilnego (taką możliwość mają wybrane zegarki), korzystając z aplikacji Polar Flow.


Jeżeli dostaniesz powiadomienie, że synchronizacja nie powiodła się

1. Sprawdź, czy wszystkie dane zostały przesłane – jeśli tak, zignoruj to powiadomienie.

2. Jeżeli powiadomienie powtarza się wielokrotnie, odinstaluj i zainstaluj ponownie aplikację.


Jeśli Twoje dane treningowe nie przesyłają się z zegarka do aplikacji Flow

Upewnij się, że zalogowałaś/-eś się na poprawny adres e-mail. Jeżeli zalogowałaś/-eś się na poprawny e-mail, a dane nadal się nie przesyłają, wykonaj wskazówki przedstawione w dziale „Jeśli nie możesz zainicjować synchronizacji”.

Jeżeli mimo wykonania wyżej opisanych czynności nadal masz problem z synchronizacją urządzenia lub funkcja powiadomień nie działa prawidłowo, upewnij się, że oszczędzanie energii dla aplikacji Polar Flow w Twoim telefonie zostało wyłączone. Polecamy artykuł: Jak wyłączyć oszczędzanie energii dla aplikacji Polar Flow?