Nie mogę połączyć zegarka z telefonem

Czy napotykasz trudności w trakcie synchronizacji zegarka Polar z aplikacją Polar Flow?

Jeśli nie możesz zainicjować synchronizacji

1. Upewnij się, że aplikacja oraz oprogramowanie zegarka są aktualne. Sprawdź, czy masz zainstalowaną najnowszą aktualizację aplikacji w App Store lub w Sklepie Play, natomiast aplikacja Flow albo FlowSync poinformuje Cię o tym, czy dostępna jest aktualizacja oprogramowania dla Twojego zegarka.

2. Upewnij się, że aplikacja Flow jest uruchomiona na Twoim urządzeniu i ma uprawnienie do pracy w tle.

3. Jeżeli połączyłaś/-eś kilka urządzeń z Polar Flow, upewnij się, że wybrałaś/-eś ten zegarek jako aktywne urządzenie w aplikacji. W ten sposób aplikacja Flow wie, że ma się połączyć z zegarkiem, którego obecnie używasz. Otwórz zakładkę „Urządzenia” w menu aplikacji Flow i wybierz swój zegarek.

4. Włącz i wyłącz tryb samolotowy w zegarku i spróbuj wykonać synchronizację ponownie. Jeżeli to nie pomogło, wykonaj kolejne kroki.

5. Usuń parowanie Bluetooth z zegarkiem. Otwórz Ustawienia > Ustawienia ogólne > Łączenie i synchronizacja > Połączone urządzenia. Wybierz Twoje urządzenie mobilne. Naciśnij czerwony przycisk i wybierz „Tak”, aby usunąć urządzenie.

6. Na Twoim urządzeniu mobilnym usuń zegarek z listy połączonych urządzeń. Na iPhonie wejdź w Ustawienia > Bluetooth. Kliknij ikonę [i], a następnie „Zapomnij to urządzenie”. Na Androidzie wejdź w Ustawienia > Bluetooth, wybierz zegarek, a następnie kliknij „Zapomnij to urządzenie”. Uwaga! To jest bardzo ważny krok, zwłaszcza na urządzeniach iOS, ponieważ ponowne parowanie urządzenia nie może zostać dokonane w aplikacji Flow, zanim wcześniejsze sparowanie nie zostanie usunięte z listy zapamiętanych urządzeń.

7. Wyłącz Bluetooth na Twoim urządzeniu mobilnym.

8. Wyloguj się z aplikacji Flow i usuń ją z Twojego urządzenia mobilnego.

9. Zrestartuj urządzenie mobilne.

10. Włącz Bluetooth ponownie na Twoim urządzeniu mobilnym.

11. Zainstaluj ponownie aplikację Flow z App Store lub Sklepu Play i zaloguj się na Twoje konto Flow.

12. Sparuj zegarek Polar z aplikacją Flow poprzez przytrzymanie lewego dolnego przycisku. Możesz również to zrobić, wchodząc w Ustawienia > Ustawienia ogólne > Łączenie i synchronizacja > Połącz i synchronizuj urz. mobilne.

Jeżeli połączenie nadal nie działa, przywróć ustawienia fabryczne zegarka i przypisz go ponownie do swojego konta, korzystając z komputera (za pomocą programu Polar FlowSync) lub urządzenia mobilnego (taką możliwość mają wybrane zegarki), korzystając za aplikacji Polar Flow.


Jeżeli dostaniesz powiadomienie, że synchronizacja nie powiodła się

1. Sprawdź, czy wszystkie dane zostały przesłane – jeśli tak, zignoruj to powiadomienie.

2. Jeżeli powiadomienie powtarza się wielokrotnie, odinstaluj i zainstaluj ponownie aplikację.


Jeśli Twoje dane treningowe nie przesyłają się z zegarka do aplikacji Flow

Upewnij się, że zalogowałaś/-eś się na poprawny adres e-mail. Jeżeli zalogowałaś/-eś się na poprawny e-mail, a dane nadal się nie przesyłają, wykonaj wskazówki przedstawione w dziale „Jeśli nie możesz zainicjować synchronizacji”.