Menu Zamknij

Jak działa Training Load Pro?


Długoterminowa analiza w serwisie internetowym oraz aplikacji Polar Flow

W serwisie internetowym oraz aplikacji Polar Flow możesz obserwować jak zmienia się Twój Rozkład Obciążenia Kardio oraz jak wyglądały Twoje obciążenia treningowe w ostatnich tygodniach lub miesiącach. Bazując na tych informacjach możesz zobaczyć jaki był ich wpływ na Twoją aktualną formę. Monitorowanie Rozkładu Obciążenia Kardio pomaga w znalezieniu okresów, w których dobrze byłoby zmniejszyć lub zwiększyć obciążenia treningowe, aby zachować odpowiednią równowagę.

Aplikacja Polar Flow

Aby zobaczyć Rozkład Obciążenia Kardio naciśnij na trzy kropki, umieszczone obok tygodniowego podsumowania (zakładka Status Obciążenia Kardio) lub w podsumowaniu sesji treningowej (zakładka Training Load Pro)

Serwis internetowy Polar Flow

W serwisie internetowym Polar Flow wybierz Postępy > Podsumowanie Obciążenia Kardio aby zobaczyć Status Obciążenia Kardio oraz Rozkład Obciążenia Kardio.

Status Obciążenia Kardio

Kolory określają Twój status:

 Przeciążenie

 Progres

 Utrzymanie

 Regres

Twój łączny wynik dla każdego tygodnia jest przedstawiony w podsumowaniu tygodniowym. Bazuje on na Statusie Obciążenia Kardio w ostatnim dniu tygodnia.

Rozkład Obciążenia Kardio

 Czerwone słupki określają obciążenie Twoich sesji treningowych. Im wyższy słupek tym cięższa była ta jednostka treningowa dla Twojego układu krążenia. Podobnie jak w przypadku skali punktowej możesz zobaczyć jak intensywna była dana sesja treningowa w porównaniu do średniej z ostatnich 90 dni.

Kolory w tle oznaczają jak intensywna była Twoja sesja treningowa w porównaniu do średniej z ostatnich 90 dni. Użyta została ta sama skala jak w przypadku oceny danej jednostki treningowej (poziom: bardzo niski, niski, średni, wysoki i bardzo wysoki).

Obciążenie to wskaźnik, który określa jak mocno trenowałes/-aś w ostatnim czasie. To średnia Twoich obciążeń treningowych z ostatnich 7 dni.

Tolerancja wskazuje Twoje aktualne możliwości treningowe. Przedstawia ona Twoje średnie obciążenie treningowe z ostatnich 28 dni. Aby zwiększyć tolerancję na trening kardio, powoli zwiększaj ilość i intensywność treningów przez dłuższy okres czasu. Im wyższa Tolerancja tym więcej treningów jesteś w stanie wykonać.

Ryzyko urazu oraz choroby to wskaźnik (bazujący na Obciążeniu Kardio), który pomoże Ci odnaleźć okresy, gdy obciążasz swój organizm zbyt mocno. Kontynuowanie zbyt mocnego treningu może doprowadzić do kontuzji lub przeziębienia. Jeśli twoje aktualne obciążenia treningowe (Obciążenie) są znacznie wyższe niż zazwyczaj (Tolerancja) wyświetlony zostanie wskaźnik Ryzyko urazu oraz choroby.
Gdy przeciążasz swój organizm ryzykujesz wystąpieniem kontuzji, a także jesteś bardziej podatny/-a na przeziębienie. Aby zmniejszyć ryzyko odpoczywaj i regeneruj się, aż Twój Status Obciążenia Kardio spadnie poniżej poziomu Przeciążenie.
To bardzo ważne, aby zapewnić sobie wystarczającą ilość odpoczynku i regeneracji. Czasami można wejść na poziom Przeciążenia, jeśli jest to element Twojego świadomego planu treningowego, jednak pozostawanie zbyt długo w tym stanie zwiększa ryzyko przetrenowania, urazu lub przeziębienia.