Menu Zamknij

Jak działa Training Load Pro?


Jak interpretować obciążenie treningowe z danej sesji?

Po każdej sesji treningowej uzyskasz wynik Obciążenia Kardio, Obciążenia Mięśni oraz Odczuwanego Obciążenia.
Opis słowny oraz skala punktowa to indywidualna ocena obciążenia treningowego. Może się ona zmieniać z upływem czasu, gdyż bazuje na średniej intensywności treningów z ostatnich 90 dni.

Skala liczbowa

Obciążenie Kardio (TRIMP)
Parametr Obciążenie Kardio jest obliczany na podstawie wskaźnika obciążenia treningowego TRIMP. Uwzględnia on intensywność oraz czas trwania sesji treningowej i może być określony dla każdej dyscypliny sportowej, w której możliwy jest pomiar tętna. Przeciętny wynik godzinnej sesji treningowej wynosi od 70 do 130 jednostek.

Obciążenie Mięśni
Parametr Obciążenie Mięśni opisuje ilość energii (kJ), która została wyprodukowana w trakcie treningu biegowego lub kolarskiego. Jest on obliczany poprzez pomnożenie średniej mocy i czasu trwania sesji treningowej.  Przeciętne wyniki to od 700 do 1400 jednostek dla godzinnej sesji treningu biegowego i od 360 do 720 jednostek dla godzinnej sesji treningu kolarskiego.

Odczuwane Obciążenie
Parametr Odczuwane Obciążenie jest obliczane na podstawie RPE (oceny wysiłku podczas sesji treningowej, w skali od 1 do 10) oraz czasu trwania (Odczuwane Obciążenie = RPE x czas trwania). Przeciętna wartość tego parametru dla godzinnej sesji treningowej waha się pomiędzy 180 a 360 jednostek.

RPE (Twoja ocena)
Ocena wysiłku (RPE)
to wskaźnik opisujący subiektywne, odczuwane obciążenie treningowe. Jest to jedna z najprostszych i najczęściej stosowanych metod oceny obciążeń. To Twoja ocena intensywności sesji treningowej, używana do obliczenia parametru Odczuwane Obciążenie. Skala wynosi od 1 do 10, gdzie 1 to bardzo, bardzo lekki trening, a 10 określa maksymalny wysiłek, jaki jesteś w stanie wykonać. Ocena dokonywana jest w aplikacji Polar Flow po zakończeniu sesji treningowej, najlepiej do 30 minut po jej zakończeniu.

Jeśli Twoja ocena podobnych sesji treningowych jest coraz niższa to znaczy, że prawdopodobnie Twoja kondycja poprawia się. Jeśli natomiast ocena wysiłku jest niespodziewanie wysoka to znaczy, że prawdopodobnie Twoja regeneracja nie jest odpowiednia.

Opis słowny oraz skala punktowa

Opisy oraz skale punktowe parametrów Obciążenie Kardio, Obciążenie Mięśni oraz Odczuwane Obciążenie bazują na prostej, pięciostopniowej skali. Skala ta dostosowuje się do użytkownika i została dodana do wartości liczbowych aby ułatwić Ci ocenę obciążenia danej sesji treningowej. Ocena ta porównuje obciążenie danej jednostki treningowej z Twoimi średnimi obciążeniami treningowymi w ciągu ostatnich 90 dni. Dopasowuje się ona do użytkownika i nie jest bezpośrednio powiązana z wartościami liczbowymi.

 Bardzo niski
Niski
Średni
Wysoki
Bardzo wysoki

Skala dopasowuje się do Ciebie w miarę upływu czasu: im więcej trenujesz tym większe są Twoje możliwości. To znaczy, że sesja treningowa, która kilka miesięcy temu została określona trzema kropkami (poziom obciążenia: średni) może być teraz określona tylko dwiema kropkami (poziom obciążenia: niski), gdyż Twoja tolerancja na wysiłek zwiększyła się. Odzwierciedla to fakt, iż takie same sesje treningowe mają różny wpływ na Twój układ krążenia, w zależności od historii treningowej oraz poziomu aktualnej kondycji.

Ciąg dalszy na kolejnej stronie